Polarymetr – kiedy jest przydatny?

Kiedy badamy różnego rodzaju materiały, (w tym w wielu przypadkach chodzi tutaj o ciecze) nie obejdzie się nasze laboratorium bez urządzenia, które nazywa się polarymetr. Co to jest polarymetr i do czego może się przydać.

Co mierzy i do czego może być przydatny polarymetr?

Przede wszystkim warto byłoby się skupić na tym, co to właściwie jest polaryzacja światła. Polaryzacja światła jest to zdolność niektórych substancji (nie tylko cieczy, ale mogą być to również ciała stałe, a czasami gazy) do skręcania promieni świetlnych w jedną stronę. Zazwyczaj zdolność taką mają cząsteczki, które są silnie asymetryczne. Wyróżniamy dwa rodzaje polaryzacji — lewoskrętną oraz prawoskrętną.

Po co w zasadzie się to mierzy? Najlepiej jest to wykazać na pewnego rodzaju przykładzie. Załóżmy, że w laboratorium prowadzimy szereg reakcji chemicznych, które muszą następować dość szybko po sobie, a dodatkowo przebiegają w tym samym roztworze. Jednym z istotnych parametrów, jaki mierzymy, jest zmiana stężenia jednej substancji w innych. Badana substancja wykazuje zdolność do polaryzacji — pozostałe nie. Możemy wtedy za pomocą polarymetru określić, ile mamy badanej substancji w danym momencie reakcji.

Możliwość badania nowych substancji

Warto jest zwrócić uwagę, że pomiary polaryzacja/stężenie jest to również metoda porównawcza. Jeśli weźmiemy czystą nieznaną nam substancję, a wiemy, że ma ona zdolność do polaryzacji, możemy wówczas wyznaczyć sobie krzywą analityczną dla kolejnych stężeń i dzięki temu w prosty sposób, możemy na bieżąco mierzyć jej stężenie w czasie trwania reakcji. Dodatkowo polarymetr możemy wyposażyć w specjalne czujniki, które odczyty będą robić za nas (zobacz na https://danlab.pl/nasze-produkty/badania-wlasciwosci/polarymetry/).