Zastosowanie pompy próżniowej w szpitalu

Każdy szpital dla sprawnego funkcjonowania musi być wyposażony w centralny system oczyszczania powietrza, centralny system próżni oraz system oczyszczania i podawania gazów znieczulających. W każdym z tych systemów za prawidłową pracę odpowiadają pompy powietrza.

Pompy powietrza

Podstawową zasadą działania pomp próżniowych jest sprężanie powietrza, oczyszczanie go przy pomocy specjalnych filtrów i tłoczenie do pomieszczeń lub urządzeń. Pompa próżniowa (sprawdź) nie tłoczy sprężonego powietrza, ale tworzy podciśnienie, które ułatwia usuwanie zbędnych elementów.

Pompa próżniowa w placówkach medycznych

Centralne systemy próżni budowane są przede wszystkim w szpitalach i klinikach chirurgicznych. Dzięki nim lekarz może usuwać z pola operacyjnego nadmiar krwi lub śliny (stomatologia), co znacznie ułatwia przeprowadzenie operacji. Pompy próżniowe boczne wykorzystywane są przede wszystkim w gabinetach dentystycznych do odsysania wody schładzającej leczony ząb. Pompy te wykorzystywane są także w przenośnych urządzeniach wspomagających oddychanie u pacjentów cierpiących na zapalenie płuc lub w respiratorach. W autoklawach sterylizujących narzędzia przy pomocy wody służą do jej odsysania, co znacznie skraca czas sterylizacji. Małe pompy próżniowe zamontowane są w łóżkach pneumatycznych przeznaczonych dla pacjentów z chorobami przewlekłymi. Umożliwiają zmianę pozycji i zapobiegają powstawaniu odleżyn.