Mierniki laboratoryjne – konduktometry

Spośród wszystkich mierników laboratoryjnych, takich jak: areometry, mętnościomierze, alkoholomierze, pehametry, służących do określenia właściwości i temperatury badanego roztworu, z pewnością można zaliczyć także konduktometry.

Czym jest konduktometr

Konduktometr to miernik używany w konduktometrii, czyli metodzie elektroanalitycznej, zajmującej się badaniem przewodności elektrolitów. Wyniki uzyskiwane podczas przeprowadzanych pomiarów pozwalają określić stężenie badanego roztworu, poziom zanieczyszczenia, wielkość zasolenia oraz sklasyfikować jego parametry według ustalonych wzorców.

Rodzaje konduktometrów

Urządzenia te można podzielić na trzy grupy:

  • konduktometry przenośne,
  • konduktometry kieszonkowe,
  • konduktometry laboratoryjne.

Zastosowanie konduktometrów

Mierniki te znajdują zastosowanie podczas pomiarów wód głębinowych, gruntowych, powierzchniowych oraz chemicznych; sprawdzą się przy produkcji lakierów, półprzewodników, farb, kosmetyków i detergentów; używane są również w przemyśle spożywczym przy produkcji soków, a także farmaceutycznym.

Najczęściej używane są w monitorowaniu jakości i wody w basenach publicznych i szkolnych, basenach w strefie SPA, w stawach z hodowlą ryb, akwariach. Używa się je także w badaniach geologicznych i ekologicznych, w rolnictwie i przemyśle drukarskim.

Konduktometry o specjalnym przeznaczeniu mogą być także stosowane do pomiarów wielkości zużycia elektrolitycznych akumulatorów.