Zasady działania wirówek laboratoryjnych

Wśród urządzeń przeznaczonych do wykonywania różnego rodzaju testów można przede wszystkim wymienić wirówki laboratoryjne. Wykorzystywane są one w laboratoriach oraz placówkach badawczych.

Zasady działania

Wirówka laboratoryjna jest urządzeniem wykorzystywanym do przeprowadzania różnego rodzaju testów. Jej działanie polega na rozdzielaniu składowych różnego rodzaju zawiesin, które są poddawane badaniom. Mogą one także rozdzielać od zawiesin występujące w nich osady. Zadania te realizowane są przez nie poprzez bardzo szybkie wykonywanie obrotów. Urządzenia te znajdują szerokie zastosowanie przede wszystkim w różnego rodzaju placówkach badawczych, a także laboratoriach medycznych. Korzysta się z nich w przemyśle chemicznym oraz spożywczym, ale także podczas wykonywania badań z zakresu medycyny oraz mikrobiologii. Modele wykorzystywane do realizacji poszczególnych zadań różnią się pomiędzy sobą przede wszystkim zasadami działania, a także skomplikowaną budową.

Rodzaje wirówek

Wśród wirówek laboratoryjnych można wymienić wiele ich modeli. Różnią się one przede wszystkim rodzajem wykonywanych badań. Wirówki obejmują takie modele jak model horyzontalny, filtracyjny, a także sedymentacyjny. Wirówka laboratoryjna może także występować w formie ultrawirówki. Istnieją również specjalne urządzenia, które są przeznaczone do wykonywania badań krwi. Wirówki można również podzielić na:

  • miniwirówki,
  • wirówki stołowe,
  • wirówki próżniowe,
  • wirówki z chłodzeniem.