Otrzymywanie zdrowotnej wody

Elektroliza to całokształt zjawisk, które towarzyszą przepływowi prądu elektrycznego przez roztwory elektrolitów. Elektroliza wody jest sposobem otrzymywania wodoru i tlenu o wysokiej czystości. Jaki ma związek z medycyną? Gdzie ją stosować?

Zdrowotna woda

Przeprowadzenie elektrolizy w urządzeniu, zwanym powszechnie jonizatorem – jesteśmy w stanie otrzymać zjonizowaną wodę alkaliczną, którą uważa się za wodę, posiadającą właściwości zdrowotne. Naukowcy twierdzą, że taka woda, ma wręcz zbawienne działanie w walce z cukrzycą, alergią, czy nawet różnymi nowotworami. Oczywiście, to tylko swego rodzaju ciekawostka, gdyż elektrolizę wody wykorzystuje się głównie w przeróżnych gałęziach przemysłu, aby otrzymać wodór i tlen, o pożądanej, bardzo wysokiej czystości, bo nawet przekraczającej 99,9%.

Wady elektrolizy, przed czym się strzec?

W istocie, najważniejszą i jedną z poważnych wad procesu elektrolizy wody – jest bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną. Nie jest to proces opłacalny w każdych warunkach, jednakże, na przemysłową skalę, pozwala na otrzymanie czystego wodoru i tlenu, który możemy spożytkować na różne sposoby. Praktycznym sposobem wykorzystywania tego zjawiska na szeroką skalę, jest między innymi: produkcja niektórych metali, powlekanie metali warstwą innego metalu, czyli po prostu galwanizacja, czy nawet do otrzymywania licznych substancji prostych, jak na przykład chlor.