refraktometr

Co to jest refraktometr?

Refraktometr to prosty przyrząd służący do pomiaru stężeń roztworów wodnych. Wymaga zaledwie kilku kropli płynu i jest stosowany w przemyśle spożywczym, rolniczym, chemicznym i produkcyjnym.

Jak działa refraktometr?

Kiedy światło wpada do cieczy, zmienia kierunek; nazywa się to załamaniem. Refraktometry mierzą stopień, w jakim zmienia się kierunek światła, zwany kątem załamania. Refraktometr przyjmuje kąty załamania światła i koreluje je z ustalonymi wartościami współczynnika załamania światła (nD). Korzystając z tych wartości, możesz określić stężenia roztworów. Na przykład roztwory mają różne współczynniki załamania światła w zależności od ich stężenia w wodzie

refraktometr

Pryzmat w refraktometrze ma większy współczynnik załamania światła niż roztwór. Pomiary są odczytywane w punkcie, w którym spotykają się pryzmat i roztwór. W przypadku roztworu o niskim stężeniu współczynnik załamania światła pryzmatu jest znacznie większy niż próbki, co powoduje duży kąt załamania światła i niski odczyt. Odwrotna sytuacja miałaby miejsce w przypadku roztworu o wysokim stężeniu.

Skala Brix jest skalibrowana do liczby gramów cukru trzcinowego zawartego w 100 ml wody. Dlatego odczyt % Brixa jest równy rzeczywistemu stężeniu cukru.

Refraktometry

Refraktometry od DanLab mierzą współczynnik załamania światła cieczy, past i ciał stałych z dużą precyzją. W ścisłej współpracy ze znanymi partnerami z przemysłu i badań opracowane zostały refraktometry, które można łatwo zintegrować z istniejącymi procesami w laboratorium.