termometr laboratoryjny

Termometr laboratoryjny – czym się wyróżnia?

W każdym laboratorium niezbędne są pewne akcesoria, bez których nie sposób przeprowadzać prac badawczych. Jednym spośród nich będzie termometr laboratoryjny. Przyjrzyjmy się więc, czym tak naprawdę się on wyróżnia. 

Termometr laboratoryjny – czym różni się od zwykłego termometru?  

Używany jest celem pomiaru temperatury różnorodnych substancji – w przeciwieństwie przykładowo do termometrów lekarskich, które służą do mierzenia temperatury ciała. Pod względem konstrukcyjnym nie robią się zbyt od innych typów termometrów, niemniej jednak odznaczają się kilkoma specyficznymi cechami. Najbardziej popularne są zdecydowanie rtęciowe termometry, które ze względu na typ cieczy, mogą być:

  • długie,
  • krótkie,
  • wąskie. 
termometr laboratoryjny

Termometry rtęciowe nie mogą być stosowane w przypadku bardzo niskich temperatur, z uwagi na krzepnięcie zawartej w nich rtęci. 

Zamiennik stanowi także termometr elektroniczny

Termometry laboratoryjne w wersji elektronicznej, są także bardzo popularne. Ich konstrukcja opiera się na termoporach, czyli części w obwodzie elektrycznym składającej się z dwóch różnorodnych typów przewodników. Wykorzystują więc one zmiany w rezystencji elektrycznej i potrafią przekształcić ja na zmiany w temperaturze. Biorąc pod uwagę ich fizyczne właściwości, niewymagane będzie przy tym zasilanie zewnętrzne. Mają one jednakże dość szeroki zakres zmierzonej temperatury i ponadto są bardzo dokładne. Nie są one stosowane w środku aparatury – bardziej w przypadku stolików grzejnych, termostatów czy też mikroskopów.