komora klimatyczna

Czym są i do czego służą komory klimatyczne?

Komory klimatyczne służą do przeprowadzania testów stabilności różnych materiałów. W komorze można przeprowadzić symulację temperatury, wilgotności oraz światła. Gdzie znajduje ona zastosowanie?

Rodzaje komór klimatycznych

Komory klimatyczne można podzielić na te do testów stabilności oraz komory dynamicznych zmian klimatycznych. Komór do testów stabilności używa się do długookresowych badań, podczas których utrzymują temperaturę i wilgotność na określonym poziomie. Komory dynamicznych zmian klimatycznych umożliwiają realizację programów ramowych podczas których temperatura i wilgotność zmieniają się automatycznie ze zdefiniowaną częstotliwością.

Zastosowanie komór klimatycznych

Komory klimatyczne dostępne na danlab.pl znajdują zastosowanie w wielu branżach. Służą one m.in.:

  • testom stabilności leków – dzięki nim możliwe jest określenie terminu trwałości leków przed dopuszczeniem ich do obrotu,
  • testom stabilności produktów kosmetycznych – pozwalają określić termin trwałości preparatów i zdefiniować zalecenia dotyczące sposobu ich przechowywania,
  • testom w przemyśle spożywczym – umożliwiają określenie terminu przydatności danych produktów spożywczych, a także badają wpływ światła na ich właściwości,
  • testom stabilności w przemyśle opakowań – dzięki badaniom jakości i właściwości papieru producenci mogą dobrać materiał na opakowanie.

W komorach można poddać testom również używaną w branży motoryzacyjnej plazmę atmosferyczną. Warstwy sklejonej folii muszą przejść wielogodzinny test wytrzymałościowy.