Szybkie badanie dzięki spektrometrom

Spektrometr jest specyficznym urządzeniem, które służy do badania substancji w różnym stanie skupienia, a cała analiza odbywa się na podstawie analizy widma z atomów i cząsteczek, z których to składa się dana substancja. Ponadto spektrometry wykorzystywane są w bardzo wielu dziedzinach, w tym w medycynie, badaniach laboratoryjnych, a nawet geofizyce.

Inne zastosowania spektrometru

Oprócz standardowego wykorzystania w medycynie czy badaniach laboratoryjnych, spektrometry wykorzystywane są również w przemyśle i badaniach geofizycznych. Tu wykorzystywany jest najczęściej spektrometr gamma, którego działanie opiera się na ilościowym oznaczeniu widma energetycznego promieniowania gamma. Bardzo duża różnorodność wśród typów spektrometrów sprawia, że urządzenia te wykorzystywane są w wielu branżach.

Spektrometr w badaniach laboratoryjnych

Z racji tego, że spektrometr umożliwiają badanie substancji w każdym stanie skupienia, z powodzeniem wykorzystuje się go do identyfikacji materiałów biologicznych i dioksyn. Dzięki temu możliwa jest analiza metali, która wykorzystywana jest w badaniach farmaceutycznych. Taka analiza umożliwia identyfikację związków chemicznych lub też ustalenie ich składu pierwiastkowego. Co więcej spektrometry znalazły wykorzystanie w diagnozowaniu wielu chorób, a wśród nich takich jak miażdżyca, nowotwory, Alzheimer czy choroba Parkinsona lub osteoporoza. Jak widać spektrometry są niezwykle przydatne na rynku w każdej dziedzinie.